21. na poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 573/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 573/RMČ/2022


na poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14 za výkon funkce v maximální měsíční výši dané nařízením vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb., a to:

  • měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci člena RMČ Praha 14, s účinností ode dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva, ve výši 10.274,-Kč
  • měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který nevykonává žádnou funkci, s účinností ode dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva, ve výši 2.569,-Kč
  • měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci člena výboru ZMČ Praha 14, nebo komise RMČ Praha 14, s účinností ode dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva, ve výši 4.281,-Kč
  • měsíční odměna neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který vykonává funkci předsedy výboru ZMČ Praha 14, nebo předsedy komise RMČ Praha 14, s účinností ode dne konání ustavujícího zasedání zastupitelstva, ve výši 5.137,-Kč

  0

 2. poskytování odměn za výkon funkce v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZMČ Praha 14 ode dne složení slibu člena zastupitelstva

  0

 3. poskytování odměn za výkon funkce, v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí, ode dne zvolení do této funkce

  0

II. ukládá

 1. předložit výše uvedený materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 ke schválení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 18.10.2022

  0


Na vědomí:

KÚ, OŘEŠ, KÚ - PO

21. na poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 573/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...