23. k instrukcím QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14”, QI 61-01-12 „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14” a QI 61-01-14 „Poskytování náhrad cestovních výdajů”

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 575/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 575/RMČ/2022


k instrukcím QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14”, QI 61-01-12 „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14” a QI 61-01-14 „Poskytování náhrad cestovních výdajů”


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. znění instrukcí dle přílohy č. 2 - 4:

  QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14”

  QI 61-01-12 „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14”

  QI 61-01-14 „Poskytování náhrad cestovních výdajů”

  0

II. ukládá

 1. předložit výše uvedené instrukce na ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 ke schválení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 18.10.2022

  0


Na vědomí:

KÚ, OPKČ, OHS

23. k instrukcím QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14”, QI 61-01-12 „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14” a QI 61-01-14 „Poskytování náhrad cestovních výdajů”
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 575/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...