11. na záměr týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 0114/2021/SMP14/1070 ze dne 26. 4. 2021 v objektu č.p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 563/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 563/RMČ/2022


na záměr týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 0114/2021/SMP14/1070 ze dne 26. 4. 2021 v objektu č.p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. záměr týkající se vyslovení souhlasu s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č.j.: 0114/2021/SMP14/1070 ze dne 26. 4. 2021 na prostory o celkové výměře 69,33 m2 v objektu č.p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 14 - Černý Most s nájemcem Komunitní centrum Motýlek, z.ú. se sídlem Vlčkova 1067/12, Praha 14 - Černý Most, IČ: 265 29 301, a to ve znění dle přílohy č. 3

    0

II. ukládá

  1. zajistit  prostřednictvím  společnosti  Správa  majetku  Praha  14,  a.s. vyvěšení záměru  dle výroku č. I.  tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

11. na záměr týkající se uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 0114/2021/SMP14/1070 ze dne 26. 4. 2021 v objektu č.p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 563/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...