26. na změnu výše příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 578/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 578/RMČ/2022


na změnu výše příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s novou výší příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol m. č. Praha 14 dle přílohy č. 1 – pouze v tiskové podobě

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitele základních a mateřských škol s novou výší příplatků za vedení  ke dni 1. 10. 2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ

26. na změnu výše příplatků za vedení ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 578/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...