20. na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 572/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 572/RMČ/2022


na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. pokyn tajemníka č. 1/2017 ve věci "Stanovení výše nákladů spojených s úpravou zevnějšku při zajišťování svatebních obřadů, hrazených zaměstnancům ÚMČ Praha 14 (matrikářky) a při zajišťování veřejných občanských obřadů, hrazených zaměstnancům ÚMČ Praha 14, jmenovaných RMČ Praha 14"

  0

II. navrhuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 pověřit členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří budou přijímat projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a zastupovat městskou část Praha 14 na veřejných občanských obřadech

  0

III. souhlasí

 1. s poskytováním příspěvku v identickém rozsahu, jak stanovuje pokyn tajemníka č. 1/2017:

  a) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členovi ZMČ Praha 14, který je pověřen k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, ve výši:

  400 Kč

  na pokrytí nákladů spojených s úpravou zevnějšku na 1 den svatebních obřadů - muž,

  800 Kč

  na pokrytí nákladů spoiených s úpravou zevnějšku na 1 den svatebních obřadů - žena,

  15.000 Kč

  na pokrytí nákladů spojených s ošacením za rok, při osmi a více dnech svatebních obřadů v daném roce

  10.000 Kč

  na pokrytí nákladů spojených s ošacením za rok, při méně než osmi a více než pěti dnech svatebních obřadů v daném roce

  b) na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku  členovi ZMČ Praha 14, který je pověřen zastupováním městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech

  400 Kč

  na pokrytí nákladů spoiených s úpravou zevnějšku na 1 den veřejného občanského obřadu - muž,

  800 Kč

  na pokrvtí nákladů spoiených s úpravou zevnějšku na 1 den veřejného občanského obřadu - žena,

  a to s účinností ode dne konání ustavujícího zasedání ZMČ

   

  0

IV. ukládá

 1. zajistit na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří budou přijímat projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a zastupovat městskou část Praha 14 na veřejných občanských obřadech a předložit výše uvedený materiál ve věci poskytování souvisejících příspěvků na ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 ke schválení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 18.10.2022

  0


Na vědomí:

OPKČ, KÚ, KÚ - PO, OŘEŠ

20. na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 572/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...