36. na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 588/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 588/RMČ/2022


na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s ukončením nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070 na část pozemku parc. č. 925, k. ú. Kyje

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070 s žadatelem

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

36. na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0264/2019/OSM/1070
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 588/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...