12. na uzavření smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 564/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 564/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o podnájmu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 5, o velikosti 1+0 ( 31,8 m2 ), v objektu č.p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP,        s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 5, o velikosti 1+0 ( 31,8 m2 ), v domě č.p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 31.12. 2022

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

12. na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 564/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...