13. na prodloužení smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 565/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 565/RMČ/2022


na prodloužení smlouvy o podnájmu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 11 o velikosti 1+0 ( 31,8 m2 ) v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP, s.r.o. a podnájemcem na užívání bytu č. 11 o velikosti 1+0 ( 31,8m2 ) ul.Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

13. na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 565/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...