15. na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2023 a vzetí na vědomí dokumentu „Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 14 na období 2023 – 2025“.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 567/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 567/RMČ/2022


na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2023 a vzetí na vědomí dokumentu „Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 14 na období 2023 – 2025“.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. podání žádosti o poskytnutí dotace grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2023 dle přílohy č. 1 - žádost - grantový program hl. m. Prahy pro oblast adiktologických služeb 2023, včetně popisu projektu příloha č. 2

  0

II. bere na vědomí

 1. dokument „Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 14 na období 2023 – 2025“ dle přílohy č. 3

  0

III. ukládá

 1. zajistit podání žádosti o dotaci na Magistrát hl. m. Prahy

  Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

  Termín plnění: 14.10.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

15. na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2023 a vzetí na vědomí dokumentu „Akční plán protidrogové politiky Městské části Praha 14 na období 2023 – 2025“.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 567/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...