30. na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 582/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 582/RMČ/2022


na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení nabídek k veřejné zakázce na služby „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na služby „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nabídky uchazeče:

  Obchodní firma:  „FETTERS management – BUNG CZ“, vedoucí společník: FETTERS management, s.r.o., společník: BUNG CZ s.r.o.

  Sídlo: vedoucí společník: Jinonická 1327/76a, Košíře, 150 00 Praha 5, společník: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

  IČO:  vedoucí společník: 01405471, společník: 27454576

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na služby „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 19.09.2022

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce na služby „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 14.10.2022

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

30. na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 582/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...