32. na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 793/1, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 584/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 584/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 793/1, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 793/1,  k. ú. Kyje  s HMP, IČ 00064581, viz příloha č. 4

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 793/1,  k. ú. Kyje  s HMP, IČ 00064581

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ

32. na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 793/1, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 584/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...