22. na stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi Zastupitelstva městské části Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 574/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 574/RMČ/2022


na stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi Zastupitelstva městské části Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit u neuvolněného člena ZMČ Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost: 

  a) paušální částku náhrady  výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce ve výši 350,- Kč / hodina

  b) nejvyšší částku, kterou lze jako  náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jeho funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc ve výši 5. 250,- Kč

  a to s účinností ode dne konání ustavujícího zasedání ZMČ Praha 14   

   

  0

II. ukládá

 1. předložit tento materiál na ustavující zasedání ZMČ Praha 14 ke schválení

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 18.10.2022

  0


Na vědomí:

OPKČ, KÚ, KÚ - PO, OŘEŠ 

22. na stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi Zastupitelstva městské části Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 574/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...