19. na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ust. § 43, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 571/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 571/RMČ/2022


na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ust. § 43, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů


Rada městské části Praha 14


I. navrhuje

  1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 pověřit dva členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří budou během volebního období let 2022–2026, opatřovat listiny o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ust. § 43, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

    0

II. ukládá

  1. předložit na ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 návrh na  pověření dvou členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří budou během volebního období let 2022–2026, opatřovat listiny o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ust. § 43, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 18.10.2022

    0


Na vědomí:

KÚ, KÚ - PO, OPKČ

19. na pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 opatřováním listin o právním jednání městské části Praha 14, jehož platnost podmiňuje zákon předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, doložkami, ve smyslu ust. § 43, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 571/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...