17. na přijetí volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 569/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 569/RMČ/2022


na přijetí volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit volební řád Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. předložit  Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 18.10.2022

    0


Na vědomí:

KÚ, OPKČ

17. na přijetí volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 569/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...