33. na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín se společností MIKROTECHNA s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 585/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


96. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.09.2022

č. 585/RMČ/2022


na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín se společností MIKROTECHNA s.r.o.


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit návrh na uzavření kupní smlouvy na odkup části pozemku  parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín, se společností MIKROTECHNA s.r.o., IČ 49679392, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 67200,- Kč, dle přílohy č. 8

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín, se společností MIKROTECHNA s.r.o., IČ 49679392 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 20.12.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ,OPKČ

33. na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín se společností MIKROTECHNA s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 585/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...