24. k dalšímu postupu ve věci náhrady škody na služebním vozidle

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 481/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 481/RMČ/2022


k dalšímu postupu ve věci náhrady škody na služebním vozidle


Rada městské části


I. souhlasí

  1. s postupem ve věci náhrady škody na služebním vozidle jak je popsán v příloze č. 1 tohoto usnesení

    0


Na vědomí:

KÚ, OŽP, OHS, OPKČ, OŘEŠ

24. k dalšímu postupu ve věci náhrady škody na služebním vozidle
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 481/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...