5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 19. 9. 2023 15:00 - 19. 9. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
050/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
051/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2023
Číslo usnesení
052/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
k vyhodnocení zapojení městské části Praha 14 do systému Corrency
Číslo usnesení
053/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ Praha 14
Číslo usnesení
054/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
6.
Jednání
na schválení Smlouvy o spolupráci mezi hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
055/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
7.
Jednání
na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2023
Číslo usnesení
056/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na II. Změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
057/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
058/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k revokaci usnesení č. 6/ZMČ/2022 ze dne 29. 3. 2022
Číslo usnesení
059/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
k podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/186, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
060/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
k žádosti s nastavením splátkového kalendáře za užívání části pozemku parc. č. 1663/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
061/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, o výměře 9 m2
Číslo usnesení
062/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 221/549, 221/550, 221/552, 221/560, 221/562, 221/565, 221/566, 221/568, 257/3, vše k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
063/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. 0088/2023/OSM_OddM/1010 ze dne 25. 5. 2023 a uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325
Číslo usnesení
064/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převzetí komunikace umístěné na pozemcích parc. č. 1295/25 a 1295/9, k. ú. Hloubětín, včetně pozemků, se společností LIPNICKÁ DEVELOP s.r.o.
Číslo usnesení
065/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
ke zrušení příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
066/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
18.
Jednání
k informaci o investičních akcích v ZŠ a MŠ městské části Praha 14
Číslo usnesení
067/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k průběžné informaci o aktuálním stavu klíčových projektů městské části Praha 14
Číslo usnesení
068/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 19. 9. 2023 15:00 - 19. 9. 2023

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...