3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 21. 3. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na program 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
1/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za II. pololetí roku 2022
Číslo usnesení
002/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na IV. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
003/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/00378/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14
Číslo usnesení
004/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
na rozpočet městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
005/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k žádosti OCP MHMP k odsvěření pozemků parc. č. 2815/14, 2816, 100/2, 110/3, 84/19, 2626/69 a 126/2, v k.ú. Kyje, pro zajištění jednotné správy a údržby. Dále OCP MHMP žádá o odsvěření pozemků parc. č. 1332/2,1332/3 a 1332/4, k. ú. Kyje, které budou následně sceleny s pozemky Kyjského rybníka, který je v majetku hl. m. Prahy
Číslo usnesení
006/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na svěření pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy parc.č. 2825/11 a 2825/12, k.ú. Kyje do správy nemovitostí MČ Praha 14. Jedná se o pozemky pod panelovou obslužnou komunikací podél Kyjského rybníka
Číslo usnesení
007/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 548-550, Praha 9
Číslo usnesení
008/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín se společností MIKROTECHNA s.r.o.
Číslo usnesení
009/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy s Bytovým družstvem "DOMOV"
Číslo usnesení
010/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na podání žádosti o svěření bytových domů č. p. 1260, 1261, 1262, 1264 a 1271 včetně pozemků, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
011/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Za Černým mostem 1527, IČO: 27210057
Číslo usnesení
012/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325
Číslo usnesení
013/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Maršovská 800, IČO: 26757184
Číslo usnesení
014/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
k zapojení městské části Praha 14 do systému na podporu lokální ekonomiky Corrency
Číslo usnesení
015/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2023 - 2024 v oblasti sociálních služeb
Číslo usnesení
016/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
17.
Jednání
na pověření dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k vyhlášeným dotačním programům městské části Praha 14 v roce 2023
Číslo usnesení
017/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na finanční vypořádání dotací a podpor poskytnutých z rozpočtu MČ Praha 14 v oblastech kultura, sport, volný čas, MA 21 a globální témata v roce 2022
Číslo usnesení
018/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
19.
Jednání
k pravidlům a harmonogramu participativního rozpočtu "ČTRNÁCTKA PODLE VÁS" vyhlašovanému v roce 2023
Číslo usnesení
019/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
k akčnímu plánu rozvoje MČ Praha 14 a Strategii udržitelného rozvoje 2025+
Číslo usnesení
020/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
ke Zprávě o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2022
Číslo usnesení
021/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k dodatku č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Číslo usnesení
022/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
na schválení jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
023/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
na změnu v obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
024/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
k průběžné informaci o aktuálním stavu klíčových projektů městské části Praha 14
Číslo usnesení
025/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 21. 3. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...