1. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 422/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


25. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 17.07.2023

č. 422/RMČ/2023


na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“ 

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“ na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
      obchodní firma:    PARECO s.r.o.
      sídlo:    Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
      IČO:    271 65 329
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“ s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 18.07.2023

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce na akci „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 19.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Chvaletická

1. na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Chvaletická – Rochovská – stavební úpravy v přízemí“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 422/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...