2. k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 371/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


23. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.06.2023

č. 371/RMČ/2023


k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nabídky uchazeče:
  obchodní firma:  KVS stavební, s.r.o.
  sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
  IČO:   289 82 703
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 05.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, MŠ Kostlivého

2. k vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 371/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...