1. k vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 370/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


23. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 19.06.2023

č. 370/RMČ/2023


k vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. protokol z jednání hodnotící komise a zprávu o hodnocení nabídek k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

  0

II. rozhodla

 1. v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě jednání hodnotící komise 
  a) o vyloučení účastníka z výběrového řízení:
       obchodní firma: Urban Centre družstvo
       sídlo: Pod pekárnami 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9
       IČO:  023 47 300
  b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
       obchodní firma: Pkbau s.r.o.
       sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
       IČO:  087 57 127
   

  0

III. ukládá

 1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle bodu č. II.

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 05.07.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Chvaletická

1. k vyhodnocení veřejné zakázky „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 370/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...