2. ke stanovisku městské části Praha 14 k projednávané změně územního plánu SÚ hl. m. Prahy Z 3076/10 pro pozemek parc. č. 257/2 k. ú. Hloubětín z funkční plochy LR na SP - střelnice Chaloupky

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 288/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


19. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.05.2023

č. 288/RMČ/2023


ke stanovisku městské části Praha 14 k projednávané změně územního plánu SÚ hl. m. Prahy Z 3076/10 pro pozemek parc. č. 257/2 k. ú. Hloubětín z funkční plochy LR na SP - střelnice Chaloupky


Rada městské části Praha 14


I. se seznámila

 1. s projednávanou změnou územního plánu SÚ hl.m. Prahy  Z 3076/10 pro pozemek parc.č. 257/2 k. ú. Hloubětín z funkční plochy LR na SP - střelnice Chaloupky 

  0

II. trvá

 1. na nesouhlasném  stanovisku  ke změně územního plánu SÚ hl.m. Prahy  Z 3076/10 pro pozemek parc.č. 257/2 k. ú. Hloubětín z funkční plochy LR na SP - střelnice Chaloupky, které bylo nesouhlasné i v usn. č 462/RMČ/2013 ze dne 29. 7. 2013 k podnětu na  tuto změnu  

  0

III. ukládá

 1. sdělit stanovisko městské části Praha 14 k projednávané změně územního plánu SÚ hl.m. Prahy Z 3076/10 pořizovateli územního plánu MHMP- UZR, Jungmannova 35/29, Praha 1

  Zodpovídá: Soňa Tománková, místostarostka

  Termín plnění: 02.06.2023

  0


Na vědomí:

OSM

2. ke stanovisku městské části Praha 14 k projednávané změně územního plánu SÚ hl. m. Prahy Z 3076/10 pro pozemek parc. č. 257/2 k. ú. Hloubětín z funkční plochy LR na SP - střelnice Chaloupky
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 288/RMČ/2023
Předkladatel: Tománková Soňa

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...