2. k organizačnímu řádu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 230/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


16. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 28.04.2023

č. 230/RMČ/2023


k organizačnímu řádu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. organizační řád příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dle přílohy č. 1, s účinností od 1. 7. 2023

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání související s organizačním řádem příspěvkové organizace Praha 14 kulturní dle přílohy č. 1

    Zodpovídá: Josef Kutmon, člen rady

    Termín plnění: 31.05.2023

    0


Na vědomí:

Praha 14 kulturní

2. k organizačnímu řádu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 230/RMČ/2023
Předkladatel: Kutmon Josef

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...