54. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 14. 6. 2024 12:00 - 15. 6. 2024
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
335/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
336/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
337/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
338/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na poskytnutí slevy z nájmu a uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy v objektu Kpt. Stránského č.p. 999, 198 00 Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
339/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo usnesení
340/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví vítězi elektronické aukce
Číslo usnesení
341/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodej bytových jednotek prostřednictvím dobrovolné elektronické dražby
Číslo usnesení
342/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na prodej bytových jednotek do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické nebo formou elektronické aukce
Číslo usnesení
343/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na realizaci družstevní privatizace nám. Plk. Vlčka 692-695, prodej nemovitostí
Číslo usnesení
344/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
345/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
346/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
347/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
348/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
349/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
350/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
17.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
351/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
352/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
19.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
353/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
20.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
354/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
21.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
355/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
22.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
356/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
24.
Jednání
na ocenění vítězů školní ankety „Ámos“ základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2023/2024
Číslo usnesení
357/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
25.
Jednání
na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro ZŠ Gen Janouška
Číslo usnesení
358/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
26.
Jednání
na stanovení platu Bc. Kateřině Čisárikové, ředitelce Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Číslo usnesení
359/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
27.
Jednání
na stanovení platu Bc. Zdence Krumphanzlové, ředitelce Mateřské školy SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
Číslo usnesení
360/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
28.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
361/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření smlouvy na dodávku speciálního nábytku pro ZŠ Generála Janouška
Číslo usnesení
362/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy na dodávku interaktivních panelů pro ZŠ Generála Janouška
Číslo usnesení
363/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
31.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005
Číslo usnesení
364/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
32.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602/4
Číslo usnesení
365/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
33.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917
Číslo usnesení
366/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
34.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500
Číslo usnesení
367/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
35.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964/8
Číslo usnesení
368/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
36.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006
Číslo usnesení
369/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
37.
Jednání
k zapojení městské části Praha 14 do systému na podporu lokální ekonomiky Corrency
Číslo usnesení
370/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
38.
Jednání
na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
371/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
39.
Jednání
na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
372/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 9/2015 Sb. hl. m. Prahy
Číslo usnesení
373/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
41.
Jednání
na zřízení Fondu spoluúčasti investorů na rozvoji území městské části Praha 14
Číslo usnesení
374/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
42.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. j. 0622/2023/OI_OddI/1050 na stavební práce na akci „Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
375/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
43.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky „Oprava sociálních zařízení vč. instalací v objektu Základní školy Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
376/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
44.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka PC sestav, monitorů a notebooků - 2024“ (ZŠ Vybíralova)
Číslo usnesení
377/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
45.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na umístění veřejného osvětlení
Číslo usnesení
378/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
46.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy s panem Bc. Martinem Zimou
Číslo usnesení
379/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
47.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1671, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
380/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
48.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1795/2, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
381/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
49.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 221/583 a parc. č. 221/579, k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
382/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
50.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím Zelenečská čp. 684-686 Praha 9
Číslo usnesení
383/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
51.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Zelenečská 113/21, Praha
Číslo usnesení
384/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
52.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 0628/2023/OSM_OddM/1110 se společností Poliklinika Bioregena, s.r.o.
Číslo usnesení
385/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
53.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 221/504, k.ú. Černý Most, se společností Správa majetku Praha 14, a.s., IČO: 25622684, za účelem provozování parkoviště
Číslo usnesení
386/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
54.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1072/175 a parc. č. 1072/123, oba k.ú. Hloubětín, se společností TOMIreko a.s., IČO: 28359216
Číslo usnesení
387/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
55.
Jednání
na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 0185/2016/OSM/1070
Číslo usnesení
388/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
56.
Jednání
na uzavření dohody o zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 125/8, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
389/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
57.
Jednání
k žádosti MHMP, Odboru hospodaření s majetkem, o stanovisko ke zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
390/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
58.
Jednání
k žádosti MHMP - odboru hospodaření s majetkem - o vydání stanoviska k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2575/546, 2575/547 a 2575/492, k.ú. Kyje
Číslo usnesení
391/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
59.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k odkupu pozemků parc. č. 232/429 a parc. č. 232/430, k.ú. Černý Most, do vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
392/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
60.
Jednání
na schválení návrhu změny Statutu hl. města Prahy
Číslo usnesení
393/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
61.
Jednání
na schválení Účetní závěrky za rok 2023 společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
Číslo usnesení
394/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
62.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna rozvodů vytápění MŠ Paculova“
Číslo usnesení
395/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
63.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce. malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava sociálních zařízení vč. instalací v objektu Základní školy Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje, opakované řízení“
Číslo usnesení
396/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
54. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 14. 6. 2024 12:00 - 15. 6. 2024

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...