52. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 3. 6. 2024 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí, na úseku péče o osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, na úseku veřejného opatrovnictví a na úseku poskytování informací k uvedeným agendám dle zák. o svobodném přístupu k informacím
Číslo usnesení
284/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
na uzavření memoranda o spolupráci v rámci implementace Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024 až 2028 s Českou republikou - MMR
Číslo usnesení
285/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
na zrušení VZMR „46. výzva Kybernetická bezpečnost – poskytování poradenských služeb“
Číslo usnesení
286/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
4.
Jednání
na schválení uzavření smlouvy „Dodávka výpočetní techniky“ pro potřeby DSŘ (Stavební řízení)
Číslo usnesení
287/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
5.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti městské části Praha 14“
Číslo usnesení
288/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
na udělení souhlasu se zastavením exekuce proti povinnému A.C.E. Media Ventures, Inc.
Číslo usnesení
289/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
na znovupřidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
290/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 694, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
291/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
292/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
293/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
294/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
295/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
296/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
297/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
298/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
299/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
300/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na ukončení nájemní smlouvy výpovědí
Číslo usnesení
301/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
na ukončení nájemní smlouvy výpovědí
Číslo usnesení
302/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na schválení úplatného postoupení pohledávek
Číslo usnesení
303/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na schválení provedení veřejné soutěže formou elektronické licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
304/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č.j. 0561/2018/SMP14/1070 ze dne 24. 9. 2018
Číslo usnesení
305/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R02 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí
Číslo usnesení
306/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava rozvodů a výměna podhledů v budově ZŠ Generála Janouška“
Číslo usnesení
307/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
25.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna rozvodů vytápění MŠ Paculova“
Číslo usnesení
308/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na udělení výjimky na stavební práce „MŠ Zelenečská – odstranění havarijního stavu sociálního zařízení“
Číslo usnesení
309/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na udělení výjimky na stavební práce nadzemního vstupního objektu podzemí „Bílý kůň“
Číslo usnesení
310/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0039/2024/OI_Odd_Admin/1050 na akci „ZŠ Chvaletická – Divadelní sál“
Číslo usnesení
311/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0128/2024/OI_OddI/1050 na akci „Izolační zeleň Českobrodská – etapa II“
Číslo usnesení
312/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
313/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce gastro zařízení č. j. 0545/2022/OI_OddI/1080 v objektu Polikliniky Parník
Číslo usnesení
314/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce gastro zařízení č. j. 0242/2022/OI_OddI/1080 na ZŠ Generála Janouška
Číslo usnesení
315/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě č. j. 0012/2023/OI_OddI/1170 na akci „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – Správce stavby – opakované řízení“
Číslo usnesení
316/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. j. 0622/2023/OI_OddI/1050 na stavební práce na akci „Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
317/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
na odepsání nedokončených investičních akcí z účtu 042 11-ORJ 5, ORJ 7, ORJ 10 a ORJ 16 a 042 12-ORJ 5 a ORJ 7
Číslo usnesení
318/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
36.
Jednání
na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
319/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
na uzavření dodatku č. 7 k mandátní smlouvě č. 0185/2013/KT-OddIT/1170 ze dne 25. 6. 2013 se společností eIdentity a.s., IČO: 27112489
Číslo usnesení
320/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
38.
Jednání
na předběžný souhlas s umístěním reklamního poutače na pozemcích parc.č. 232/2 k.ú. Černý Most ve vlastnictví HLMP v termínu od 1.6. do 30.6. 2024, s rozměry, provedením a umístěním dle příloh pro Mega trading s.r.o., Mansfeldova 788/11, 198 00 Praha 9, Černý Most
Číslo usnesení
321/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
39.
Jednání
na uzavření dohody o zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 514/10, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
322/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
na uzavření dohody o zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 514/11, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
323/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na uzavření dohody o zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 125/7, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
324/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na uzavření dohody o zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 515/12, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
325/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
na výpověď nájemní smlouvy č.j. 0035/2023/OSM_OddM/1070, na pozemek parc. č. 2647/4, k.ú. Kyje, o výměře 1423 m2, užívaný jako pastvina, dle čl. VI. odst. 6.1 bez udání důvodu
Číslo usnesení
326/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
44.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 2665/153,2665/154 a 2665/155, vše k.ú. Kyje se spol. Fasády Šimek IČ: 29368171
Číslo usnesení
327/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
45.
Jednání
na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516, na pozemek parc. č. 221/449 v k.ú. Černý Most
Číslo usnesení
328/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
47.
Jednání
na setrvání ve funkcích ředitelky a ředitele příspěvkových organizací Mateřské školy, Praha 9 – Hloubětín, Štolmířská 602 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
Číslo usnesení
329/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
48.
Jednání
na uzavření dohody o spolupráci se státní příspěvkovou organizací Česká agentura pro standardizaci na projekt „Modulární ZŠ Jahodnice“
Číslo usnesení
330/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
52. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 3. 6. 2024 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...