51. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 20. 5. 2024 15:00 - 21. 5. 2024
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
254/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 1071, ul. Bratří Venclíků, Praha 9
Číslo usnesení
255/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
256/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
4.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
257/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
5.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
258/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
6.
Jednání
na poskytnutí dotací v jednoletých programech "Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu" a „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ na rok 2024
Číslo usnesení
259/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
7.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14", "Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu", "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14" a "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" poskytnutých v roce 2023 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
260/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
8.
Jednání
na udělení záštity člena Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
261/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
9.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
Číslo usnesení
262/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
10.
Jednání
na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy
Číslo usnesení
263/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
11.
Jednání
na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
264/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
na podání žádosti z 65. výzvy IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (VRR) na projekt "Park Bílý kůň, Praha 14"
Číslo usnesení
265/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0240/2021/OPKČ/1101 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
266/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k průběžné zprávě ENESA za druhé zúčtovací období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
Číslo usnesení
267/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 0341/2014/OSMI/1080 se společností BigBoard Praha, a.s.
Číslo usnesení
268/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 126/7, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
269/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 126/11, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
270/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 513/7, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
271/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 513/8, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
272/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 513/9, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
273/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 514/15, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
274/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 515/4, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
275/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Participativní rozpočet – Fit park Lehovec“
Číslo usnesení
276/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření smlouvy o zajištění průvodcovské činnosti podzemního objektu „Bílý kůň“
Číslo usnesení
277/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Participativní rozpočet – Workout na Hutích“
Číslo usnesení
278/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Participativní rozpočet – Úprava hřišť na Hutích ul. Splavná – zamezení nežádoucího hluku“
Číslo usnesení
279/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na stavební práce „MŠ Šebelova – rekonstrukce kuchyně“ zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
280/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
k nesouhlasu s prodloužením pachtovní smlouvy č.j. 0588/2016/OSM/1070 ve výpovědi
Číslo usnesení
281/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy na dodávku školního a kancelářského nábytku pro ZŠ Šimanovská
Číslo usnesení
282/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření smlouvy o spolupráci se společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., IČO: 26149737, se sídlem Na Příkopě 388/1, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Číslo usnesení
283/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
51. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 20. 5. 2024 15:00 - 21. 5. 2024

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...