50. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 5. 2024 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
225/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
226/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
227/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
228/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
229/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na souhlas s udělením záštity starosty MČ Praha 14
Číslo usnesení
230/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a ČR - Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy
Číslo usnesení
231/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a pojišťovnou VZP
Číslo usnesení
232/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
na revokaci usnesení č. 186/RMČ/2024
Číslo usnesení
233/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
10.
Jednání
na uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2024
Číslo usnesení
234/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření smlouvy o zajištění ubytování včetně stravování a prostor pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny v r. 2024
Číslo usnesení
235/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
na vyhlášení Projektu podpory intervenčních programů na základních školách 2024
Číslo usnesení
236/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
13.
Jednání
na realizaci Programu podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2024
Číslo usnesení
237/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
14.
Jednání
ke způsobu financování projektu „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ P14 veřejnosti v roce 2024“
Číslo usnesení
238/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření smlouvy o zajištění ostrahy mezi Základní školou Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21 a spolkem KAČENKA, z.s.
Číslo usnesení
239/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
16.
Jednání
k obecně závazné vyhlášce o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Číslo usnesení
240/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
241/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na udělení výjimky na stavební práce „Doplnění VZT jednotky v budově Polikliniky Parník“
Číslo usnesení
242/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na udělení výjimky na stavební práce „Participativní rozpočet – Chodník Dvořišťská“
Číslo usnesení
243/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0071/2023/OI_OddI/1050 na akci „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
244/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy se společností PH Dvořišťská s.r.o.
Číslo usnesení
245/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
22.
Jednání
na předběžný souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství za účelem natáčení seriálu City of Night, které proběhne v termínu 7. a 8. června 2024 v prostoru zastávky Lehovec
Číslo usnesení
246/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
23.
Jednání
na předběžný souhlas s užíváním veřejného prostranství za účelem zřízení předzahrádky pro CAORLE servis, s.r.o., IČ 65409329, Kučerova 799, 198 00 Praha
Číslo usnesení
247/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
24.
Jednání
na předběžný souhlas s užíváním veřejného prostranství za účelem zřízení předzahrádky pro Milana Ivaniče, Bryksova 953/9, 198 00 Praha, IČ 47039876, Pizzeria Amfora
Číslo usnesení
248/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 2579/1 a 2779/1, k.ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s., IČO: 27376516
Číslo usnesení
249/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
ke jmenování Bc. Kateřiny Čisárikové do funkce ředitelky Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874, IČ: 70884498
Číslo usnesení
250/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
27.
Jednání
ke jmenování Bc. Zdenky Krumphanzlové do funkce ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČ: 70884471
Číslo usnesení
251/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
28.
Jednání
na zahájení VZMR - 46. výzva Kybernetická bezpečnost – poskytování poradenských služeb
Číslo usnesení
252/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
29.
Jednání
na pověření dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k vyhlášeným dotačním programům městské části Praha 14 v roce 2024
Číslo usnesení
253/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
50. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 6. 5. 2024 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...