49. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 22. 4. 2024 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
201/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
202/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
203/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na vydání souhlasu s přistoupením dalšího nájemce k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 14, za podmínky ukončení stávající nájemní smlouvy a vrácení bytu
Číslo usnesení
204/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření smlouvy o nájmu prostoru č. 101 v objektu nám. Plk. Vlčka č.p. 692, 198 00 Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
205/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření smlouvy o zajištění činností výpomoci při realizaci kulturních akcí
Číslo usnesení
206/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření dodatku č. 5 k příkazní smlouvě, aktualizace přílohy
Číslo usnesení
207/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření smlouvy o nájmu prostoru č. 101 v objektu nám. Plk. Vlčka č.p. 693, 198 00 Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
208/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
209/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
10.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
210/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. DOT/82/03/00304/2024 s hlavním městem Prahou
Číslo usnesení
211/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
na jmenování vedoucího odboru kultury a komunikace ÚMČ Praha 14
Číslo usnesení
212/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 se spol. PARECO s.r.o.
Číslo usnesení
213/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
na stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech na území m.č. Prahy 14
Číslo usnesení
214/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
15.
Jednání
na schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2023
Číslo usnesení
215/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
216/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
na udělení výjimky na stavební práce na akci „Participativní rozpočet – doplnění herních prvků dětského hřiště na Hutích“
Číslo usnesení
217/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Participativní rozpočet – Úprava hřišť na Hutích ul. Splavná – zamezení nežádoucího hluku“
Číslo usnesení
218/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Participativní rozpočet – Workout na Hutích“
Číslo usnesení
219/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
20.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Participativní rozpočet – Fit park Lehovec“
Číslo usnesení
220/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14“
Číslo usnesení
221/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
22.
Jednání
na revokaci usnesení č. 153/RMČ/2024 - uzavření darovací smlouvy se společností PH Dvořišťská s.r.o.
Číslo usnesení
222/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
24.
Jednání
na změnu výše osobních příplatků ředitelům základních a mateřských škol městské části Praha 14
Číslo usnesení
223/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění dodávek obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská
Číslo usnesení
224/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
49. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 22. 4. 2024 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...