46. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 18. 3. 2024 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
121/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
122/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
123/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
124/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
125/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk č. p. 1071, ul. Bratří Venclíků, Praha 9
Číslo usnesení
126/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 756 Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
127/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
128/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
129/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na ukončení nájemních smluv výpovědí
Číslo usnesení
130/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření dohody o postoupení nájemní smlouvy v objektu č.p. 757 ulice Bryksova, Praha 14
Číslo usnesení
131/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na souhlas s umístěním sídla, Bytové družstvo náměstí Plukovníka Vlčka 692, 693, 694, 695
Číslo usnesení
132/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
133/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
134/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
135/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
136/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
137/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
138/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
19.
Jednání
na změnu v obsazení komisí Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
139/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na vyhodnocení plnění opatření k Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na období 2021 – 2024 v rámci MČ Praha 14 za rok 2023
Číslo usnesení
140/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
22.
Jednání
ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy SLUNÍČKO, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
Číslo usnesení
141/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Číslo usnesení
142/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění školy v přírodě ve školním roce 2023/2024 pro žáky Základní školy, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo usnesení
143/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
26.
Jednání
na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
144/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
27.
Jednání
k úpravě rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
145/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
28.
Jednání
na 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2024
Číslo usnesení
146/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi MČ Praha 14 a Mateřskou školou Praha 9 – Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Číslo usnesení
147/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola SLUNÍČKO Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1005
Číslo usnesení
148/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“
Číslo usnesení
149/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastro zařízení č. j. 0382/2016/OŘEŠ/1100 na MŠ Jahodnice
Číslo usnesení
150/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
na předběžný souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství za účelem zřízení prodejního stánku s ovocem / zeleninou pro VILD.M. company s.r.o. IČO: 08920435, Kukelská 923/10, Hloubětín (Praha 14), 198 00 Praha
Číslo usnesení
151/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
35.
Jednání
na předběžný souhlas k záboru parc.č. 782/21 k.ú. Hloubětín - výstavka ovoce a zeleniny
Číslo usnesení
152/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy se společností PH Dvořišťská s.r.o.
Číslo usnesení
153/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
37.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1695/7, k.ú. Kyje, díl č. 106, výměra 180 m2, užívaný jako zahrada
Číslo usnesení
154/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2832, k.ú. Kyje, díl č. 112, výměra 396 m2, užívaný jako zahrada
Číslo usnesení
155/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072/175, k.ú. Hloubětín se společností FIREPA s. r. o., IČ: 27588686
Číslo usnesení
156/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní v nebytových prostorech Polyfunkčního domu Černý Most s Městskou knihovnou v Praze
Číslo usnesení
157/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se společností PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, pozemek parc. č. 75/2, k. ú. Hloubětín, na základě nového znaleckého posudku dodaného kupujícím
Číslo usnesení
158/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Číslo usnesení
159/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
k žádosti OŽP ÚMČ Praha 14 o stanovisko k záboru pozemků parc. č. 837/1, 807/1, 831/1, 1637/3, 1780/2, 2560/1, 1068/7 a 807/2, vše v k. ú. Hloubětín, za účelem provedení výkopových prací v souvislosti s geologickým průzkumem k projektu Hloubětínského tunelu
Číslo usnesení
160/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
44.
Jednání
k žádosti o souhlas s umístěním pozorovacího hydrogeologického vrtu na pozemcích parc. č. 807/1, 1637/3 a 2560/1, vše k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
161/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
45.
Jednání
na uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na základě žádosti společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Číslo usnesení
162/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
46.
Jednání
na výpověď smlouvy o nájmu reklamní plochy č.j. 0334/2015/SMP14/1070
Číslo usnesení
163/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
47.
Jednání
na přerušení odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2023
Číslo usnesení
164/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
48.
Jednání
k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 se spol. PARECO s.r.o.
Číslo usnesení
165/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
49.
Jednání
k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu vybavení prostor kanceláří Odboru dopravních přestupků v budově 1070
Číslo usnesení
166/RMČ/2024
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
46. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 18. 3. 2024 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...