88. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 30. 5. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14“ zadávané formou podlimitního řízení
Číslo usnesení
313/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
2.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky „Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník III“ zadávané formou podlimitního řízení
Číslo usnesení
314/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská"
Číslo usnesení
315/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
4.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“
Číslo usnesení
316/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření Smlouvy o poskytování právní služby se spol. JP Legal s.r.o., advokátní kancelář
Číslo usnesení
317/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc.č. 232/2, 491, 232/689 a 232/691, vše k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
318/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
88. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 30. 5. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...