88. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 30. 5. 2022 17:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14“ zadávané formou podlimitního řízení
Číslo usnesení
313/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zuzana Jelenová
Poř. číslo
2.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky „Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník III“ zadávané formou podlimitního řízení
Číslo usnesení
314/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Mária Ševčíková
Poř. číslo
3.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská"
Číslo usnesení
315/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zuzana Jelenová
Poř. číslo
4.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2022 „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“
Číslo usnesení
316/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Martin Kouklík
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření Smlouvy o poskytování právní služby se spol. JP Legal s.r.o., advokátní kancelář
Číslo usnesení
317/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemků parc.č. 232/2, 491, 232/689 a 232/691, vše k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
318/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jiří Zajac
88. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 30. 5. 2022 17:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...