33. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 10. 2023 11:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
615/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
616/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
617/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
618/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 850, Gen. Janouška ul., Praha 9
Číslo usnesení
619/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
620/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
621/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
622/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
623/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
624/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
625/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na schválení dodatku ke smlouvě bytové jednotky, Bobkova 738, 198 00 Praha 9
Číslo usnesení
626/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na souhlas s podáním trestního oznámení
Číslo usnesení
627/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na souhlas s úplatným postoupením pohledávek do 100 000,-Kč
Číslo usnesení
628/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření dodatku č. 4 k příkazní smlouvě, aktualizace přílohy
Číslo usnesení
629/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
630/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
17.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
631/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
632/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
19.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
633/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
20.
Jednání
ke změně organizační struktury ÚMČ Praha 14
Číslo usnesení
634/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
informace o plánovaném vyřazení majetku z evidence
Číslo usnesení
635/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
636/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku č. j. 0295/2021/OI/1080 - ZŠ Šimanovská
Číslo usnesení
637/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku č. j. 0241/2022/OI_OddI/1080 - ZŠ Vybíralova
Číslo usnesení
638/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastro zařízení č. j. 0242/2022/OI_OddI/1080 na ZŠ Generála Janouška
Číslo usnesení
639/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku č. j. 0240/2022/OI_OddI/1080 na ZŠ Hloubětínská 700
Číslo usnesení
640/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Koncepce bezbariérovosti 2025+“
Číslo usnesení
641/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce tělocvičny objektu Plavecký a sportovní areál Hloubětín
Číslo usnesení
642/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 1671, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
643/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2768/1 v k.ú. Kyje a část pozemku parc. č. 948 v k.ú. Hostavice se společností POTEX s.r.o.
Číslo usnesení
644/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se Společenstvím vlastníků domu č.p. 586, 587, 588, Poděbradská 586/138, 198 00 Praha 9, IČO: 29041074, na pronájem části pozemku parc. č. 722/12, k.ú. Hloubětín, stání pro dva kontejnery na směsný odpad
Číslo usnesení
645/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2599/39 v k.ú. Kyje se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
646/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s., pozemek parc. č. 2821, v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
647/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
vyjádření k návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2024
Číslo usnesení
648/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
37.
Jednání
na zrušení členství MČ Praha 14 ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu
Číslo usnesení
649/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
38.
Jednání
na plán zimní údržby místních komunikací Prahy 14 v období od 1. 11. 2023 do 31. 3. 2023
Číslo usnesení
650/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
39.
Jednání
k Průběžné zprávě o plnění podmínek pro kategorii „A“ MA 21 k 31. 10. 2023
Číslo usnesení
651/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
40.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 579, IČO: 02490722, na část pozemků parc. č. 708/1 a 708/2 v k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
652/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
k informaci o stavu realizace a dalším postupu projektu Strategie udržitelného rozvoje 2025+
Číslo usnesení
653/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
42.
Jednání
k informaci k projektům navrženým do 4. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle Vás
Číslo usnesení
654/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
43.
Jednání
k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby s názvem „Cloudové služby Microsoft Office 365“ zadávané v DNS
Číslo usnesení
655/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
44.
Jednání
na úpravu podoby stavby č. 0211 Lipnická - Ocelkova
Číslo usnesení
656/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
33. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 10. 2023 11:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...