31. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 9. 10. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
597/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
598/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na souhlas s vyvěšením záměru na pronájem volnočasového centra Plechárna na adrese Bryksova č.p. 1002, Praha 14
Číslo usnesení
599/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na revokaci usnesení RMČ č. 571/RMČ/2023 a schválení uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská
Číslo usnesení
600/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na zrušení nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „Deratizace a dezinsekce objektů ve správě SMP14 a.s.“
Číslo usnesení
601/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2024
Číslo usnesení
602/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
8.
Jednání
na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast adiktologických služeb na rok 2024
Číslo usnesení
603/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
9.
Jednání
na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro ZŠ Gen Janouška
Číslo usnesení
604/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
10.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218
Číslo usnesení
605/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
11.
Jednání
k žádosti o dotaci v Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2024
Číslo usnesení
606/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
12.
Jednání
k revokaci usnesení č. 404/RMČ/2023 ze dne 26. 6. 2023 Průběžná zpráva dodavatele ENESA a.s. za první zúčtovací období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a k Navazující průběžné zprávě
Číslo usnesení
607/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na objednání odstranění nevhodných dřevin a keřů „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“
Číslo usnesení
608/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k žádosti Odboru evidence majetku MHMP o doplnění informací k žádosti MČ Praha 14 o svěření pozemků parc. č. 2825/11 a 2825/12, oba k.ú. Kyje do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
609/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
k výpovědi pachtovní smlouvy č.j. 0646/2016/OSM/1070 ze dne 2. 12. 2016 z důvodu neplacení pachtovného, část pozemku parc. č. 1695/7, k.ú. Kyje, díl č. 106, o výměře 180m2, užívaný jako zahrada
Číslo usnesení
610/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
611/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku v objektu KC Kardašovská mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Praha 9
Číslo usnesení
612/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro ZŠ Hloubětín
Číslo usnesení
613/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
31. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 9. 10. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...