30. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 25. 9. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 14
Číslo usnesení
563/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
564/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
565/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Generála Janouška, Praha 9
Číslo usnesení
566/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu ve veřejném zájmu o velikosti 2 + kk v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
567/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 751 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
568/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na revokaci usnesení RMČ č. 436/RMČ/2023 a schválení uzavření smlouvy o nájmu prostoru č.104 v objektu č.p. 759, ul. Bryksova, Praha 14
Číslo usnesení
569/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu č.j. 0344/2021/SMP14/1070 a schválení uzavření smlouvy o nájmu prostoru č.105 v objektu č.p. 758, ul. Bryksova, Praha 14
Číslo usnesení
570/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská
Číslo usnesení
571/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
572/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
573/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
574/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
575/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
576/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
577/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
578/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě čj. 0258/2023/OSVZ_OddSPP/1180 ze dne 4. 8. 2023
Číslo usnesení
579/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na pověření zaměstnance zajišťováním interního auditu uvnitř Úřadu městské části Praha 14
Číslo usnesení
580/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelkou základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ ŠKOLA PRO VŠECHNY CZ.02.02.XX/00/22_002/0007549"
Číslo usnesení
581/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
22.
Jednání
na zvýšení příspěvku na provoz Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
582/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
583/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
vyjádření městské části Praha 14 k oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, záměru "Úprava a recyklace odpadů Teplárenská" zpracované dle přílohy č. 3
Číslo usnesení
584/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
25.
Jednání
k podnětu, iniciovaného městskou částí Praha 14, na pořízení změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy u pozemků parcelního čísla 181/1, 181/56 a 181/28 a dalších v kat.území Černý Most zkráceným postupem
Číslo usnesení
585/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
27.
Jednání
na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
586/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050 na akci „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“
Číslo usnesení
587/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce sportovního hřiště U Hostavického potoka“
Číslo usnesení
588/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Med Karel, Ing.
Poř. číslo
30.
Jednání
k žádosti MHMP, Odboru hospodaření s majetkem, o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
589/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních a poradenských služeb č.j.: 0204/2022/OPKČ/1101
Číslo usnesení
590/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na souhlas s navýšením kapacity školy u Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace
Číslo usnesení
591/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
33.
Jednání
na souhlas s navýšením kapacity školy u Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874
Číslo usnesení
592/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
34.
Jednání
na souhlas s navýšením kapacity školy, školní jídelny - výdejny, družiny u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace
Číslo usnesení
593/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
35.
Jednání
návrh na změnu výše příplatků za vedení ředitelů základních škol městské části Praha 14
Číslo usnesení
594/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
37.
Jednání
na schválení podání žádosti o dotaci „Instalace FVE systému na Poliklinice Parník, Generála Janouška 902 “ z dotační výzvy č. 4 „MODF – RES + 4/2022“
Číslo usnesení
595/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na revokaci usnesení č. 513/RMČ/2023 a na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
596/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
30. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 25. 9. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...