22. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 12. 6. 2023 15:00 - 13. 6. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
338/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
339/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
340/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, Kpt. Stránského ul., Praha 9
Číslo usnesení
341/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
342/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
343/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
344/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osoba blízká do bytu o velikosti 4 + kk v č. p. 740, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
345/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy č.j. 0219/2021/SMP14/1070 ze dne 23. 6. 2021
Číslo usnesení
346/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Integrace držitelů dočasné ochrany a cizinců v Praze 14 v roce 2023
Číslo usnesení
347/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků
Číslo usnesení
348/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na ocenění vítězů školní ankety „Ámos“ základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2022/2023
Číslo usnesení
349/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
14.
Jednání
na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
350/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
15.
Jednání
ke způsobu financování projektů „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2023“, „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 v roce 2023“ a „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ v roce 2023“
Číslo usnesení
351/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
16.
Jednání
k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Participativní rozpočet – Fit park i pro seniory – Praha 14, Kyje, ul. Vlkovická“
Číslo usnesení
352/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích“
Číslo usnesení
353/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
na změnu alokace finančních prostředků v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás
Číslo usnesení
354/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
na navýšení rozpočtu projektu "Dětské hřiště na Hutích" realizovaného v rámci PaR
Číslo usnesení
355/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
356/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na udělení výjimky „Výměna oken u vstupu do budovy ZŠ Bratří Venclíků“
Číslo usnesení
357/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka tří interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství"
Číslo usnesení
358/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka školního a kancelářského nábytku"
Číslo usnesení
359/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytových jader bytového fondu ve správě MČ Praha 14, tedy investice
Číslo usnesení
360/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 921/48, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
361/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/186, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
362/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 793/1, k.ú. Kyje
Číslo usnesení
363/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
ke schválení navrhovaných úprav stanov Společenství vlastníků Gen. Janouška 844-850
Číslo usnesení
364/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
ke stanovisku MČ Praha 14 k záměru "Poděbradská, most R-018, Praha 9, č.akce 1000052"
Číslo usnesení
365/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti č. 0070/2023/OSM_OddM/1040
Číslo usnesení
366/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy se společností GLOB Production, s.r.o., na část pozemku parc. č. 1072/175, k.ú. Hloubětín, na dobu určitou
Číslo usnesení
367/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka notebooků 2023“
Číslo usnesení
368/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
34.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „ZŠ Generála Janouška – úprava výdejny"
Číslo usnesení
369/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
22. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 12. 6. 2023 15:00 - 13. 6. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...