20. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 29. 5. 2023 15:00 - 29. 5. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
289/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
290/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
291/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
292/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 692,nám. Plk. Vlčka., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
293/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2022
Číslo usnesení
294/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
295/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
296/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na vydání souhlasu se změnou nájemce k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 14
Číslo usnesení
297/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
298/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
299/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu", "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14", "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" včetně dofinancování podpořených žadatelů v roce 2022 a "Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14" poskytnutých v roce 2022 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
300/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na poskytnutí dotací v jednoletých programech "Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu" a „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ na rok 2023
Číslo usnesení
301/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
16.
Jednání
k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2024 v oblasti „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“
Číslo usnesení
302/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
17.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ na roky 2023-2024 - na poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč a na poskytnutí dotace do 50 tis. Kč
Číslo usnesení
303/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
18.
Jednání
na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
304/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Ministerstvem Vnitra ČR, realizace centralizovaných zadávání na nákup produktů společnosti VMware
Číslo usnesení
305/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
20.
Jednání
na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Outsourcing ICT 2023“
Číslo usnesení
306/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
21.
Jednání
na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb ze dne 16. 12. 2014 č. čj. 0632/2014/OPKC_oddPVZ (EZAK)
Číslo usnesení
307/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
22.
Jednání
k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2022 a jeho rozdělení příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 14 za rok 2022
Číslo usnesení
308/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
23.
Jednání
na vyplacení mimořádných odměn pro ředitele základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14 nad rámec instrukce QI 61-01-06 V03 R01 Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 14 z prostředků na platy poskytovaných ze státního rozpočtu příspěvkovým organizacím městských částí
Číslo usnesení
309/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření smlouvy o zajištění ostrahy ve venkovním areálu Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo usnesení
310/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ZŠ Hloubětín – výmalba prostor 2023“
Číslo usnesení
311/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
26.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/228, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
312/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 2597/44, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
313/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím Zelenečská 516-520
Číslo usnesení
314/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 582/148, Praha 9
Číslo usnesení
315/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření Dohody o zrušení SSBS a směnné smlouvy a o koupi pozemku, se společností GARTAL Herdovská s.r.o.
Číslo usnesení
316/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 75/2, k. ú. Hloubětín společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku, dodaného kupujícím
Číslo usnesení
317/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
32.
Jednání
k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 1072/190, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
318/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 0739/OSM/2017/1070 uzavřenou se společností ELTODO, a.s.
Číslo usnesení
319/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 207/2, k. ú. Kyje společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku, dodaného kupujícím
Číslo usnesení
320/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 958/3, k. ú. Hostavice společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku, dodaného kupujícím
Číslo usnesení
321/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 678/38, k. ú. Kyje společnosti PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku, dodaného kupujícím
Číslo usnesení
322/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
37.
Jednání
na zahájení řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zavedení dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“
Číslo usnesení
323/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
38.
Jednání
na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo usnesení
324/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
39.
Jednání
k odstoupení od realizace projektu OPPPR - „Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice, reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937“
Číslo usnesení
325/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
40.
Jednání
na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská na změnu stanov BD Broumarská, přijetí nového úplného znění stanov
Číslo usnesení
326/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská na změnu dohody zakladatelů
Číslo usnesení
327/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva stavby
Číslo usnesení
328/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
na schválení Účetní závěrky roku 2022 společnosti Technické služby Praha 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955, se sídlem Českobrodská 248/50, Hloubětín, 198 00 Praha 9 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
Číslo usnesení
329/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
44.
Jednání
na uzavření dohody o vypořádání s příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
330/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
45.
Jednání
k výpovědi nájemní smlouvy č. 0262/2021/OSM/1070, stavba - objekt zázemí a občerstvení (stánek s občerstvením), jež je součástí pozemku parc. č. 2663/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
331/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
20. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 29. 5. 2023 15:00 - 29. 5. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...