87. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 5. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
260/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
261/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
262/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
263/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
264/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
265/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
266/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na revokaci usnesení č. 234/RMČ/2022 a souhlas s přijetím max 3 dalších osob, které nejsou osoby blízké do bytu č. 13 o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
267/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na schválení provedení veřejné soutěže formou elektronické licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů ve správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
268/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
269/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
11.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
270/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
12.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
271/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
13.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
272/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
14.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
273/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
15.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
274/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
16.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
275/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
17.
Jednání
na prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
276/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
18.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2021 a individuální dotace poskytnuté v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
277/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14" a "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" poskytnutých v roce 2021 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
278/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
20.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu “na rok 2022
Číslo usnesení
279/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
21.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“ na rok 2022
Číslo usnesení
280/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
22.
Jednání
k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“
Číslo usnesení
281/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
23.
Jednání
Informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku EO, OP a CD
Číslo usnesení
282/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
Plánu revitalizace sídliště Lehovec na roky 2022 - 2027
Číslo usnesení
283/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
25.
Jednání
na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
284/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru v celkové výši 133 100,- Kč
Číslo usnesení
285/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
27.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru v celkové výši 40 000,- Kč
Číslo usnesení
286/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
28.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 70 000,- Kč
Číslo usnesení
287/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce mobiliáře a pomůcek mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo usnesení
288/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce mobiliáře mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918
Číslo usnesení
289/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce mobiliáře a pomůcek mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
290/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce gastrozařízení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola Generála Janouška, Praha 9 – Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo usnesení
291/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
33.
Jednání
na zrušení veřejné zakázky „Drážní stezka A5 od podchodu pod železniční tratí 520 00 po žst. Praha – Dolní Počernice, včetně mimoúrovňového křížení Pilské ulice – veškeré projekční práce pro vydání územního rozhodnutí – opakované řízení“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
292/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
I. na souhlas se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, investice s názvem „Rekonstrukce bytových jader (ulice Kardašovská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č.: 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS 74-01 V06R00 , Zadávání veřejných zakázek II. na jmenování členů komisí dle přílohy č.: 2.
Číslo usnesení
293/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
36.
Jednání
na snížení výše nájemného z nájemní smlouvy č. 0739/OSM/2017/1070 - ELTODO, a.s.
Číslo usnesení
294/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
37.
Jednání
na uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 0278/2021/OSM/1010
Číslo usnesení
295/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na pronájem části pozemku parc. č. 2615/3, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
296/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP k vydání stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 938, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
297/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 566/79, k. ú. Hloubětín, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
298/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Kyje, Ruzyně, Krč
Číslo usnesení
299/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko ke směně pozemků mezi HMP a DPP, k. ú. Hloubětín a k. ú. Kyje
Číslo usnesení
300/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
44.
Jednání
na uzavření Smlouvy o výpůjčce 20 ks postelí vč. roštů a matrací pro humanitární a sociální účely Technických služeb Prahy 14 SP, s.r.o.
Číslo usnesení
301/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
45.
Jednání
na revokaci usnesení č. 732/RMČ/2018 k návrhu na ustanovení redakce a redakční rady časopisu Čtrnáctka
Číslo usnesení
302/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
46.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Dodávka čtyř interaktivních tabulí s bočními křídly včetně příslušenství"
Číslo usnesení
303/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
47.
Jednání
Uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na část pozemku parc. č. 79/1, k. ú. Kyje se spol. Charlton, a. s.
Číslo usnesení
304/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
48.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 2252, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
305/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
49.
Jednání
na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci akce "Krčínovo nám. - zrušení TS 3204, nová TS"
Číslo usnesení
306/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
50.
Jednání
k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/66, k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
307/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
51.
Jednání
na uzavření smlouvy o zajištění ostrahy ve venkovním areálu Základní školy Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo usnesení
308/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
52.
Jednání
ke stanovení počtu členů zastupitelstva a k možnosti vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 14, konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Číslo usnesení
309/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
53.
Jednání
na revokaci usnesení č. 176/RMČ/2022
Číslo usnesení
310/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
54.
Jednání
k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Číslo usnesení
311/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
55.
Jednání
na zahájení veřejné zakázky na služby „Správce stavby – Polyfunkční budova Černý Most“ zadávané v nadlimitním řízení
Číslo usnesení
312/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
87. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 5. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...