4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 13. 6. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na volbu stálých členů návrhového a volebního výboru ZMČ Praha 14
Číslo usnesení
026/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
027/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na změnu alokace finančních prostředků v rámci 3. ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás
Číslo usnesení
028/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
na Závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2022
Číslo usnesení
029/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2023
Číslo usnesení
030/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
na I. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
031/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 582/148, Praha 9
Číslo usnesení
032/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím Zelenečská 516-520
Číslo usnesení
033/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření Dohody o zrušení SSBS a směnné smlouvy a o koupi pozemku, se společností GARTAL Herdovská s.r.o.
Číslo usnesení
034/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na podání žádosti o odnětí veřejného osvětlení na Bikeparku Jahodnice ze svěřené správy MČ Praha 14
Číslo usnesení
035/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 75/2, k. ú. Hloubětín se společností PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku, dodaného kupujícím
Číslo usnesení
036/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 207/2, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku dodaného kupujícím
Číslo usnesení
037/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 958/3, k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku dodaného kupujícím
Číslo usnesení
038/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 678/38, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, na základě znaleckého posudku dodaného kupujícím
Číslo usnesení
039/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 2597/44, k. ú. Kyje, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
040/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 232/228, k. ú. Černý Most, do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
Číslo usnesení
041/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření dohody zakladatelů dle přílohy č. 1, mezi městskou částí Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most, Real 10 a.s., IČO: 27921859, Praha 1, Klimentská 1246/1, PSČ 11000 a Landia Holding s.r.o., IČO: 09678093, Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, která v plném rozsahu nahradí dohodu zakladatelů č. 0084/2022/OSM/1100, která byla mezi stejnými účastníky uzavřena dne 23. 3. 2022
Číslo usnesení
042/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení práva stavby č. 0639/2022/OSM_OddM/1101 ze dne 26. 1. 2023 mezi městskou částí Praha 14, IČO: 00231312, se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most a Bytovým družstvem Broumarská, IČO: 17095786, sídlem Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 19800, a to ve znění dle přílohy č. 1 včetně všech příloh (příloha č. 1 až 3)
Číslo usnesení
043/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
na změnu stanov Bytového družstva Broumarská, IČO: 17095786, sídlem Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 19800, které byly přijaty dne 28. 3. 2022 ve formě notářského zápisu notáře Mgr. Lukáše Valigury, NZ 366/2022, a to přijetím nového úplného znění stanov dle přílohy č. 1, včetně všech příloh k tomuto novému úplnému znění (přílohy č. 1 až 4)
Číslo usnesení
044/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
k informaci o finančním vypořádání dotací v programech "Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu", "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14", "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" včetně dofinancování podpořených žadatelů v roce 2022 a "Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14" poskytnutých v roce 2022 z rozpočtu městské části Praha 14
Číslo usnesení
045/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
21.
Jednání
k informaci o vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2024 v oblasti „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“
Číslo usnesení
046/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
22.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ na roky 2023-2024 - poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč
Číslo usnesení
047/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
23.
Jednání
k plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
048/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
ke kontrolní činnosti výborů zastupitelstva MČ
Číslo usnesení
049/ZMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 13. 6. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...