85. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 9. 5. 2022 10:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
226/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
227/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
228/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + kk v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
229/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 765, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
230/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 o ukončení nájemní smlouvy č. 89/2021 ze dne 6. 9. 2021 a uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem k bytu č. 14, o velikosti 3 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
231/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 766, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
232/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
233/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na souhlas s přijetím 3 dalších osob, které nejsou osoby blízké do bytu č. 13 o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
234/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č.j.: 22/SMP/14
Číslo usnesení
235/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 – Hostavice
Číslo usnesení
236/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na úpravu předmětu nájmu prostoru nesloužícího podnikání o celkové výměře 269,07 m2 v objektu č.p. 1067 ulice Vlčkova, Praha 9 – Černý Most
Číslo usnesení
237/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na schválení prodloužení termínu k možnosti změny nájemních smluv na dobu neurčitou
Číslo usnesení
238/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce čj. 2008/OSMI/060 ze dne 23.10.2008
Číslo usnesení
239/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na schválení účetní závěrky městské části Praha 14 za rok 2021
Číslo usnesení
240/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
241/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě z 24 až na 28 do maximální kapacity mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14 od 1. 9. 2022
Číslo usnesení
242/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru v celkové výši 50 000,- Kč
Číslo usnesení
243/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
19.
Jednání
revokace části usnesení RMČ č. 66/RMČ/2022 ze dne 7. 2. 2022 ve složení závislé poroty u soutěže na pořízení výtvarných děl ve veřejném prostoru „ Vybíralka 2024 – umění pro Vybíralku“ - kopie
Číslo usnesení
244/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na zahájení veřejné zakázky na stavební práce "ZŠ Vybíralova - rekonstrukce kuchyně a jídelny" zadávané formou otevřeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
245/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci akce „967879 - Praha 14, Konzumní, Kbelská, Poděbradská“ na části pozemků parc. č. 1424/13, parc. č. 2553/8, parc. č. 1637/3, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
246/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro realizaci akce „FTTH_Praha 14_Hloubětín-sever 1PRHL01 -11010-104496 “ na části pozemku parc. č. 825/3, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
247/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na revokaci usnesení č. 6/RMČ/2022 k určení gescí členů Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
248/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 221/7, parc. č. 232/221, parc. č. 232/170 a parc. č. 221/9, k. ú. Černý most
Číslo usnesení
249/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2615/3, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
250/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pachtu pozemků parc. č. 2670/10 a parc. č. 2653/2, k ú. Kyje, za účelem zemědělského obhospodařování.
Číslo usnesení
251/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na vyloučení účastníků zadávacího řízení u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
252/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Administrace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem ‚Přírodní koupaliště s kořenovou čističkou Biotop Kyje‘“
Číslo usnesení
253/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky „Izolační zeleň Českobrodská – I. etapa“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
254/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu vyjádření městské části Praha 14 ke zveřejnění dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) záměru „Stavba č. 7552: Mladoboleslavská – Budovatelská“ zpracované dle přílohy č. 4 zákona
Číslo usnesení
255/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření smlouvy o partnerství při realizaci dílčího projektu v rámci projektu Integrace cizinců v Praze 14
Číslo usnesení
256/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
85. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 9. 5. 2022 10:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...