6. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 1. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
vyjádření městské části Praha 14 k zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů záměru „Rozšíření prodejně-servisního areálu Louda Auto v Hloubětíně“ zpracované dle přílohy č. 3 zákona
Číslo usnesení
019/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
020/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
021/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
022/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
023/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
024/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na zvýšení nájemného v nemovitostech svěřených městské části Praha 14, inflační doložka
Číslo usnesení
025/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
026/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
9.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
027/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
10.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
028/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
11.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
029/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Příspěvek lidem se zdravotním postižením z MČ Praha 14 na osobní asistenci a pečovatelskou službu “
Číslo usnesení
030/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
k pověření dotační komise pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb k vyhlášeným dotačním programům městské části Praha 14 v roce 2023
Číslo usnesení
031/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
k výroční zprávě za rok 2022 o činnosti Úřadu městské části Praha 14 jako povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Číslo usnesení
032/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
ke spolupráci s Českou stomatologickou komorou v oblasti prevence ústního zdraví
Číslo usnesení
033/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0523/2021/OI/1050 na akci „Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa“
Číslo usnesení
034/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP k prodeji části pozemku parc.č.2825/12 k.ú. Kyje
Číslo usnesení
035/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje s Olgou Melnikovou, IČO: 14312620
Číslo usnesení
036/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. k akci "Hostavice, Nežárská, parc. č. 242/1, SS 201, D-147698"
Číslo usnesení
037/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
ke svěření pravomoci Úřadu městské části Praha 14, odboru správy majetku, rozhodovat o stanoviscích pro odbor dopravy ke zvláštnímu užívání komunikací ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
038/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na schválení uzavření smlouvy o výpůjčce „Plechárna“ a „H55“
Číslo usnesení
039/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. na pozemky parc. č. 221/425, 221/434, 440, 221/452, 221/454, 221/461 a 257/2, k.ú. Černý Most, v rámci akce "S-150036 Šebelova, obnova kNN, EVR lampy"
Číslo usnesení
040/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. na pozemky v k.ú. Kyje a v k.ú. Hostavice v rámci akce "Připojení Datacentra Běchovice, Trasa TR Malešice - Datacentrum, číslo SPP: G-120453"
Číslo usnesení
041/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. k budově s č.p. 999/5, k.ú. Černý Most, v rámci akce "Kpt. Stránského, chytrá TS 1430, Kpt. Stránského 999/5, Praha 14 – Černý Most, číslo SPP: S-151722"
Číslo usnesení
042/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s. k akci "Kyje, Travná, nová SS102-OT, dobíjecí stanice, D-149791"
Číslo usnesení
043/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na poskytnutí osobního příplatku řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
044/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
6. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 23. 1. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...