5. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 9. 1. 2023 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
001/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na souhlas s přijetím dalších osob, které nejsou osoby blízké do bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
002/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
003/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 746, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
004/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření podnájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9
Číslo usnesení
005/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na zvýšení nájemného v nemovitostech svěřených městské části Praha 14
Číslo usnesení
006/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na schválení záměru realizace družstevní privatizace nám. Plk. Vlčka 692-695, ukončení nájemních smluv
Číslo usnesení
007/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Mateřské škole Obláček, Praha 9 – Černý Most, Šebelova 874
Číslo usnesení
008/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
9.
Jednání
k rezignaci na funkci zástupce tajemnice Úřadu městské části Praha 14
Číslo usnesení
009/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
informace o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti státní správy zajišťované speciálním stavebním úřadem a silničním správním úřadem
Číslo usnesení
010/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
011/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Oplocení Komunitního centra Baštýřská“
Číslo usnesení
012/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele k veřejné zakázce „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ v části 1, 2 a 3 a ke zrušení veřejné zakázky „Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 IV“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
013/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
na odstoupení od projektů „Energetická renovace MŠ“ podaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 70
Číslo usnesení
014/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
na výpůjčku elektromobilu ALKÉ pro společnost Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o.
Číslo usnesení
015/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
016/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
rozpočty příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na roky 2024 a 2025
Číslo usnesení
017/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
18.
Jednání
na vyhodnocení veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby – opakované řízení“ zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
018/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
5. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 9. 1. 2023 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...