2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 13. 12. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na program 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
088/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
Číslo usnesení
089/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na poskytování příspěvků na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověření k přijímání projevu vůle snoubenců, nebo zastupováním městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech
Číslo usnesení
090/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
091/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
092/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 242 49 955
Číslo usnesení
093/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na schválení změny stanov společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČO: 25622684, Praha 9 - Hloubětín, Metujská 907, PSČ 19800 ve znění ze dne 17. 7. 2020 a účinných od 1. 8. 2020 v působnosti valné hromady (jediného akcionáře) společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.
Číslo usnesení
094/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami Městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo usnesení
095/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na realizaci dostupného družstevního bydlení Broumarská, schválení uzavření smlouvy o právu stavby s možností budoucího bezúplatného převodu pozemků
Číslo usnesení
096/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2022
Číslo usnesení
097/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
na III. změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
098/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
na 4. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
099/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
na rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
100/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku ČČK, neziskové organizaci Jahoda, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú., neziskové organizaci Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Číslo usnesení
101/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
na uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 0287/2021/OSM/1010
Číslo usnesení
102/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na uzavření směnné smlouvy se společností Sipadus a.s.
Číslo usnesení
103/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření směnné smlouvy se společností GARTAL Herdovská s.r.o.
Číslo usnesení
104/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Zelenečská 510-512
Číslo usnesení
105/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
k místní Agendě 21
Číslo usnesení
106/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na Statut a plán činnosti na rok 2023 Výboru pro záležitosti národnostních menšin a integraci cizinců
Číslo usnesení
107/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k Plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 14 na rok 2023 a ke Statutu Kontrolního výboru ZMČ Praha 14
Číslo usnesení
108/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Vondra Radek, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
109/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 13. 12. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...