4. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 19. 12. 2022 16:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo usnesení
756/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 739, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
757/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
758/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
759/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
760/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
761/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
762/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, Bří Venclíků ul., Praha 9
Číslo usnesení
763/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
764/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
765/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
766/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
767/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
768/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
769/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na schválení vzoru smlouvy o nájmu družstevního bytu, BD Ronešova
Číslo usnesení
770/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
771/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
19.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
772/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
21.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2023 v oblasti „Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14“
Číslo usnesení
774/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
22.
Jednání
na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2023- 2024 v oblasti sociálních služeb
Číslo usnesení
775/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
23.
Jednání
ke Komunikační strategii Úřadu městské části Praha 14
Číslo usnesení
776/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
24.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
Číslo usnesení
777/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
na zvýšení příspěvku na provoz na rok 2022 poskytovaného mateřským školám a základním školám zřízeným městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
778/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na poskytnutí účelového příspěvku na provoz základním školám zřízeným městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
779/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na změnu výše příplatku za vedení ředitelce Mateřské školy SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005
Číslo usnesení
780/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění lyžařského výcviku ve školním roce 2022/2023 pro žáky 7. tříd Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
781/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
29.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění lyžařského výcviku ve školním roce 2022/2023 pro žáky 7. tříd Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140
Číslo usnesení
782/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
30.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění lyžařského výcviku ve školním roce 2022/2023 pro žáky 7. tříd Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
Číslo usnesení
783/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
31.
Jednání
na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o ubytování mezi Základní školou, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 a zaměstnankyní základní školy
Číslo usnesení
784/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
32.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění opravy prostor po havárii v objektu Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918
Číslo usnesení
785/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
33.
Jednání
na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
786/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964
Číslo usnesení
787/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
k revokaci bodu II. usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 78/RMČ/2022 ze dne 7.2.2022 a bodu II. usnesení č. 244/RMČ/2022 ze dne 9.5.2022 u jmenování členů závislé poroty k vyhlášené otevřené dvoufázové výtvarné projektové soutěži o návrh "Vybíralka 2024 Umění pro Vybíralku"
Číslo usnesení
788/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
36.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka notebooků“
Číslo usnesení
789/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
37.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování právních a poradenských služeb č.j.: 0240/2021/OPKČ/1101
Číslo usnesení
790/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
38.
Jednání
na uzavření dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce s organizací Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
791/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
na stanovení cen za omezení užívání nemovitostí (pozemků) při umístění inženýrských sítí do pozemků ve svěřené správě MČ Praha 14
Číslo usnesení
792/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
na souhlas s pronájmem pozemků v majetku hlavního města Prahy - parc.č. 2579/8, 2579/10 a 2579/12, vše v k.ú. Hloubětín
Číslo usnesení
793/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků jednotek Poděbradská 548-550, Praha 9
Číslo usnesení
794/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na schválení výše odměny pro členy dozorčí rady společnosti
Číslo usnesení
795/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
796/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
44.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
797/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
45.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
798/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
46.
Jednání
na změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 24249955 v působnosti jediného společníka (valné hromady)
Číslo usnesení
799/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
47.
Jednání
k vydání nové směrnice QS 42-06 „Projektové řízení“
Číslo usnesení
800/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
48.
Jednání
informace o záměru podat žádost o prodloužení projektu "Komunitní centrum Kardašovská III."
Číslo usnesení
801/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
4. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 19. 12. 2022 16:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...