1. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 7. 11. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na odvolání ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní z funkce
Číslo usnesení
636/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na jmenování ředitele příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
637/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
638/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
639/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
640/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
641/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
642/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
643/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
644/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 759, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
645/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
646/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
647/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9
Číslo usnesení
648/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu č. 43 o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
649/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na souhlas s přijetím další osoby, která není osobou blízkou do bytu č. 1 o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
650/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na ukončení nájemní smlouvy výpovědí
Číslo usnesení
651/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na ukončení nájemní smlouvy výpovědí
Číslo usnesení
652/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na schválení uzavření soudního smíru
Číslo usnesení
653/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na poskytnutí slevy z nájmu v nebytových prostorách v objektu č.p. 668, ul. Kardašovská, Praha 14 – Hloubětín
Číslo usnesení
654/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 744 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most s účastníkem výběrového řízení
Číslo usnesení
655/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 752 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
656/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
na uzavření dodatku k nájemní smlouvě prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 1067, ul. Vlčkova, Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
657/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy prostoru nesloužícího podnikání v objektu č.p. 751 ulice Maňákova, Praha 14 – Černý Most
Číslo usnesení
658/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo usnesení
659/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014
Číslo usnesení
660/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na postoupení pohledávek z ukončených insolvenčních řízení
Číslo usnesení
661/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
na schválení nového vydání směrnice QS 72-01 V07R00 „Uzavírání a evidence smluv“
Číslo usnesení
662/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
k pověření k užívání závěsného odznaku se státním znakem ČR
Číslo usnesení
663/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na navýšení rozpočtu na projekt participativního rozpočtu Sportovní vybavení do Plechárny
Číslo usnesení
664/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
32.
Jednání
na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
665/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
33.
Jednání
na převod peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14
Číslo usnesení
666/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
34.
Jednání
k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Participativní rozpočet – Sportovní vybavení do Plechárny“
Číslo usnesení
667/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastrozařízení č. j. 0545/2022/OI_OddI/1080 v objektu Polikliniky Parník
Číslo usnesení
668/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
36.
Jednání
na zajištění připojení k distribuční soustavě PREdistribuce, a.s. v rámci akce „Polyfunkční budova Černý Most“
Číslo usnesení
669/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
na uzavření smlouvy na zajištění opravy havarijního stavu ÚT v objektu školní kuchyně a jídelny ZŠ Generála Janouška
Číslo usnesení
670/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
na schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0483/2022/SMP14/1050 na stavební úpravy bytových jader, investice
Číslo usnesení
671/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy se společností MOL, s. r. o.
Číslo usnesení
672/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 221/428, k.ú. Černý Most, se společností BELSTAV CZ, s.r.o.
Číslo usnesení
673/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
na uzavření smlouvy o dílo se společností STAZ CZ, spol. s r.o.
Číslo usnesení
674/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
47.
Jednání
na určení gescí členů Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
675/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
48.
Jednání
na zřízení komisí Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
676/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
49.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se společností Správa majetku Praha 14, a. s.
Číslo usnesení
677/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
50.
Jednání
na schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o umístění peněžního automatu č.j. 0148/2021/SMP14/1070 v objektu č.p. 759, ul. Bryksova, Praha 14 - Černý Most
Číslo usnesení
678/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
52.
Jednání
ke schválení nového vydání instrukce „Provoz služebních vozidel“
Číslo usnesení
679/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
53.
Jednání
na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO k bytu č. 126/1, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská
Číslo usnesení
680/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
54.
Jednání
na odvolání a volbu členů dozorčí rady, na schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny členům dozorčí rady - v působnosti valné hromady (jediného společníka) společnosti Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o., IČO: 242 49 955
Číslo usnesení
681/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
55.
Jednání
na odvolání a volbu členů dozorčí rady, na schválení smlouvy o výkonu funkce a odměny členům dozorčí rady - v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 25622684
Číslo usnesení
682/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
56.
Jednání
na uzavření dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran z dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb se spol. Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.
Číslo usnesení
683/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
1. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 7. 11. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...