84. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 25. 4. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
199/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
2.
Jednání
Prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
200/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
3.
Jednání
Prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
201/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
4.
Jednání
Prodloužení podnájemní smlouvy
Číslo usnesení
202/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na přijetí daru od sponzora pro zajištění kampaně „Dny Země na Praze 14 “ pro rok 2022
Číslo usnesení
203/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Návrh na poskytnutí daru na podporu projektu Žákovské zastupitelstvo 2022
Číslo usnesení
204/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Návrh na 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
205/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
ke způsobu financování projektů „Podpora otevírání školních hřišť základních škol MČ Praha 14 veřejnosti v roce 2022“, „Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14“ a „Podpora výuky informatiky a anglického jazyka na ZŠ“
Číslo usnesení
206/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
9.
Jednání
na souhlas s navýšením kapacity školy a školní jídelny - výdejny u Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace
Číslo usnesení
207/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
10.
Jednání
Návrh na poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu pro podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 a globálních témat pro rok 2022
Číslo usnesení
208/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
11.
Jednání
Žádost o změnu organizační struktury Prahy 14 kulturní
Číslo usnesení
209/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
12.
Jednání
k podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/273, 1072/275, 1072/276, 1072/282, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14
Číslo usnesení
210/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na vydání souhlasu se změnou nájemce k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
211/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 751, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
212/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
213/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
214/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
215/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka ul., Praha 9
Číslo usnesení
216/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu reklamní plochy č.j.: 19/SMP/14
Číslo usnesení
217/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na zahájení podlimitní veřejné zakázky s názvem: „Rámcová dohoda na opravy a údržbu budov ve správě SMP14 a.s.“
Číslo usnesení
218/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na uzavření dohody o převodu práv a povinností ke stavbě z vydaného rozhodnutí na umístění stavby „Komunitní centrum Jahodnice Praha, Hostavice č. p. 67, Baštýřská 2“ – v části připojení novostavby na distribuční síť elektřiny
Číslo usnesení
219/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na revokaci usnesení č. 161/RMČ/2022 ze dne 21. 3. 2022 k upřesnění podmínek pro výstavbu MŠ Hutě
Číslo usnesení
220/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k přijetí Prohlášení společnosti CENTRAL GROUP 70.investiční s.r.o.,o vzdání se práva a prominutí dluhu
Číslo usnesení
221/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
k dalšímu postupu řešení parkovacích stání pro zaměstnance ÚMČ Praha 14
Číslo usnesení
222/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
223/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na uzavření nájemní smlouvy se společností Sparta Černý Most, s. r. o. za účelem provozování parkoviště
Číslo usnesení
224/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
ke sporu ze smlouvy o dílo čj. 0056/2021KS_OddSPK/1050
Číslo usnesení
225/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
84. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 25. 4. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...