98. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 17. 10. 2022 15:00 - 18. 10. 2022
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
624/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
625/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 758, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
626/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 749, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
627/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Generála Janouška, Praha 9 - Černý Most, Dygrýnova 1006/21
Číslo usnesení
628/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
6.
Jednání
na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
629/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k připomínkám k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 18/2010 hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Číslo usnesení
630/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
vyjádření MČ Praha 14 k dokumentaci ke společnému územnímu a stavebnímu řízení na "Stavbu č. 0211 Lipnická- Ocelkova, cyklolávka"
Číslo usnesení
631/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě č. 0287/2021/OSM/1010
Číslo usnesení
632/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka inventáře do školní jídelny – gastro ZŠ Vybíralova“
Číslo usnesení
633/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
k dohodě o ukončení nájemní smlouvy č. 0223/2022/OSM/1070 ze dne 1. 6. 2022
Číslo usnesení
634/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti hodnocení nabídek a rozhodnutí o výběru dodavatele k veřejné zakázce „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 – správce stavby“
Číslo usnesení
635/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
98. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 17. 10. 2022 15:00 - 18. 10. 2022

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...