1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 24. 10. 2022 15:00 - 24. 10. 2022
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
na program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
073/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na volbu návrhového a volebního výboru
Číslo usnesení
074/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na přijetí volebního řádu Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
075/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na stanovení počtu místostarostů, členů Rady městské části Praha 14 a uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
076/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na volbu starosty, místostarostů a členů Rady městské části Praha 14
Číslo usnesení
077/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na zřízení výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 a určení počtu členů výborů
Číslo usnesení
078/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na jmenování předsedy, členů a tajemníka finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
079/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na zvolení předsedy, členů a tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
080/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na zvolení předsedy, členů a tajemníka výboru pro záležitosti národnostních menšin a integraci cizinců
Číslo usnesení
081/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
k poskytování odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14
Číslo usnesení
082/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na stanovení výše náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi Zastupitelstva městské části Praha 14, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
Číslo usnesení
083/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
k pověření členů Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a k zastupování městské části Praha 14 na veřejných občanských obřadech a k poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu jejich zevnějšku při konání těchto obřadů
Číslo usnesení
084/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
19.
Jednání
k instrukcím QI 61-01-15 „Poskytování odměn neuvolněným členům ZMČ Praha 14, členům výborů ZMČ Praha 14, členům komisí RMČ Praha 14 a poskytování příspěvků členům ZMČ Praha 14”, QI 61-01-12 „Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů ZMČ Praha 14” a QI 61-01-14 „Poskytování náhrad cestovních výdajů”
Číslo usnesení
085/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
20.
Jednání
na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
086/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
21.
Jednání
na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
087/ZMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
1. ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
Orgán: Zastupitelstvo městské části
Datum a čas jednání: 24. 10. 2022 15:00 - 24. 10. 2022

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...