97. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 10. 10. 2022 15:00 - 10. 10. 2022
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
603/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 752, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
604/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 o velikosti 4 + 1 v č. p. 844, Gen. Janouška ul. , Praha 9
Číslo usnesení
605/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
606/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 686, nám. Plk. Vlčka, Praha 9
Číslo usnesení
607/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
608/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
7.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
609/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
8.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
610/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
611/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
10.
Jednání
na podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2023
Číslo usnesení
612/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
11.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě čj. 0286/2022/OSVZ_OddSPP/1180 ze dne 4. 8. 2022
Číslo usnesení
613/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
12.
Jednání
na schválení dokumentu "Program prevence kriminality MČ Praha 14 na období 2023 - 2025"
Číslo usnesení
614/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
13.
Jednání
na uzavření "Dohody o vypořádání práv a povinností smluvních stran"
Číslo usnesení
615/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na udělení souhlasu s přijetím účelově určených věcných darů základními školami
Číslo usnesení
616/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
15.
Jednání
na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
617/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení, mobiliáře a nábytku v prostorách restaurace Polikliniky Parník mezi MČ Praha 14 a společností Správa majetku Praha 14, a.s.
Číslo usnesení
618/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14“
Číslo usnesení
619/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k žádosti o granty v Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Číslo usnesení
620/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
21.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy se společností PRO URBAN s.r.o. na pronájem části pozemku parc. č. 221/428, k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
621/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
vyjádření k návrhu vyhlášky o aktualizaci cenové mapy stavebních pozemků na území hl. m. Prahy pro rok 2023
Číslo usnesení
622/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
na uzavření Memoranda mezi MČ Praha 14 a společností ADIMO ČR s.r.o., Pekařská 638, Praha 5 v souvislosti se záměrem stavby "Kyje - servisní zázemí Emil Frey"
Číslo usnesení
623/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
97. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 10. 10. 2022 15:00 - 10. 10. 2022

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...