83. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 11. 4. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, náměstí Plukovníka Vlčka 693 a bytu č. 2, náměstí Plukovníka Vlčka 694, 198 00 Praha 9, k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
177/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
Návrh na schválení změny nájemních smluv z doby určité na dobu neurčitou
Číslo usnesení
178/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 694,71 m2 na adrese Kardašovská 671, Praha 9 – Hloubětín.
Číslo usnesení
179/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
Návrh na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9
Číslo usnesení
180/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
5.
Jednání
Návrh na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9
Číslo usnesení
181/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
6.
Jednání
Návrh ke svěření pravomoci Úřadu městské části Praha 14, odboru hospodářské správy, rozhodovat o uzavírání licenčních smluv pro potřeby digitální kroniky městské části
Číslo usnesení
182/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
Návrh na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
183/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
Návrh k úpravě rozpočtů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
184/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
9.
Jednání
Návrh k poskytnutí daru ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30 na podporu projektu „Mezinárodní festival komorní hudby“
Číslo usnesení
185/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
10.
Jednání
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce ploch určených k umístění venkovních informačních panelů s TSK hl. m. Prahy
Číslo usnesení
186/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
11.
Jednání
Návrh na vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času pro rok 2022 a zřízení patřičné dotační komise
Číslo usnesení
187/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
12.
Jednání
Návrh k poskytnutí daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje Praha - Kyje na podporu projektu „Den smíření a Božího milosrdenství“
Číslo usnesení
188/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
13.
Jednání
Návrh na zahájení otevřeného řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Dodávka obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ Šimanovská“
Číslo usnesení
189/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
Návrh k zahájení veřejné zakázky "Drážní stezka A5 od podchodu pod železniční tratí 520 00 po žst. Praha - Dolní Počernice, včetně mimoúrovňového křížení Pilské ulice - veškeré projekční práce pro vydání územního rozhodnutí - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
190/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
Návrh k zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci "Izolační zeleň Českobrodská - etapa I" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Číslo usnesení
191/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Návrh k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 2655, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
192/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
Návrh k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 566/20, k. ú. Hloubětín, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
Číslo usnesení
193/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
Návrh k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602
Číslo usnesení
194/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
19.
Jednání
Návrh k záměru spolku Klub českých turistů na zřízení značené turistické trasy Černý Most - Vinoř - Stará Boleslav
Číslo usnesení
195/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Novotný Tomáš, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
Návrh na přijetí daru od sponzora pro zajištění akce „Den Země na Praze 14“ pořádané dne 21. 4. 2022
Číslo usnesení
196/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
21.
Jednání
Návrh k Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle Příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170 a informace o nápravných opatřeních přijatých SMP 14, a.s., na základě Protokolu z namátkové kontroly ve Správě majetku Praha 14, a.s., dle příkazní smlouvy č. 0516/2020/SMP14/1170, k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14
Číslo usnesení
197/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
22.
Jednání
Návrh k udělení souhlasu s užitím symbolů MČ Prahy 14
Číslo usnesení
198/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
83. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 11. 4. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...