22. informace o spolupráci s TSK hl. m. Prahy, a.s. při dopravních omezeních a uzavírkách na významných dopravních tazích procházejících MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 479/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 479/RMČ/2022


informace o spolupráci s TSK hl. m. Prahy, a.s. při dopravních omezeních a uzavírkách na významných dopravních tazích procházejících MČ Praha 14


Rada městské části


I. bere na vědomí

  1. informaci o významných uzavírkách

    0

II. zásadně nesouhlasí

  1. se současným způsobem informování městské části Praha 14 ze strany TSK o plánovaných omezeních a uzavírkách souvisejících s investičními akcemi TSK a to především z hlediska časového předstihu

    0

III. žádá

  1. o informování s dostatečným předstihem a zapojování zástupce městské části Praha 14 do procesu plánování, do realizačních fází a procesů převzetí projektu realizovaných TSK na území městské části Praha 14

    0


Na vědomí:

OD, OSM

22. informace o spolupráci s TSK hl. m. Prahy, a.s. při dopravních omezeních a uzavírkách na významných dopravních tazích procházejících MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 479/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...