16. k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 473/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký
Městská část Praha 14
Rada městské části

U S N E S E N Í


93. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 01.08.2022

č. 473/RMČ/2022


k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.


Rada městské části


I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú., IČO: 67364012, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú., IČO: 67364012, dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OSVZ

16. k uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 čj.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 473/RMČ/2022
Předkladatel: Jaromír Krátký

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...